Πουρέδες

FRUIT PUREE

MANGO

IMG_5522_edited_edited

PEACH

IMG_5517_edited

GREEN APPLE

IMG_5500_edited

PINEAPPLE

IMG_5495_edited

WATERMELON

IMG_5494_edited

RASPBERRY

IMG_5501_edited_edited

BANANA

IMG_5489_edited

ORANGE

IMG_5483_edited

PASSION FRUIT

IMG_5487_edited

STRAWBERRY